సోడియం బ్రోమైడ్

సోడియం బ్రోమైడ్

హలో, మా ఉత్పత్తులను సంప్రదించడానికి రండి!
 • Sodium Bromide

  సోడియం బ్రోమైడ్

  ఇంగ్లీష్ పేరు: సోడియం బ్రోమైడ్

  ఇతర పేర్లు: సోడియం బ్రోమైడ్, బ్రోమైడ్, NaBr

  రసాయన సూత్రం: NaBr

  పరమాణు బరువు: 102.89

  CAS సంఖ్య: 7647-15-6

  EINECS సంఖ్య: 231-599-9

  నీటి ద్రావణీయత: 121 గ్రా / 100 ఎంఎల్ / (100), 90.5 గ్రా / 100 ఎంఎల్ (20) [3]

  ఎస్ కోడ్: 2827510000

  ప్రధాన కంటెంట్: 45% ద్రవ; 98-99% ఘన

  స్వరూపం: తెలుపు క్రిస్టల్ పౌడర్